Verkkokaupan käyttöehdot

Urheilijan Hyvinvointi -verkkokaupan käyttöehdot

1. Yleistä

Nämä yleiset ehdot (jäljempänä "Yleiset ehdot") soveltuvat, kun verkkokaupan asiakas tekee ostoksia Urheilijan Hyvinvointi (aikaisemmin FlowUnit). Henkilötietojen käsittelyyn verkkosivustollamme sovelletaan Tietosuojakäytäntöämme, joka on saatavilla https://www.urheilijanhyvinvointi.fi/tietosuojakaytanto/

Verkkosivusto ja sen sisältö ovat Urheilijan Hyvinvoinnin omaisuutta. Sisältö on suojattu immateriaalioikeuksin ja sisällön kopiointi tai käyttäminen ilman Urheilijan Hyvinvoinnin antamaa kirjallista suostumusta on kielletty.

Asiakkaan on hyväksyttävä nämä Yleiset ehdot voidakseen tehdä tilauksen verkkosivuston kautta. Hyväksymällä Yleiset ehdot asiakas sitoutuu noudattamaan niitä ja vahvistaa lukeneensa ne. Lisäksi asiakas vahvistaa lukeneensa ja ymmärtäneensä Tietosuojakäytännön [linkki], jossa selitetään, miten asiakkaan henkilötietoja käsitellään. Käyttäjän ja Urheilijan Hyvinvoinnin välinen sopimus syntyy, kun asiakas on lähettänyt tilauksen Urheilijan Hyvinvoinnille. 

2. Hinnat ja maksutavat

Verkkosivustolla myytävien tavaroiden ja palveluiden hinnat määräytyvät kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan. Hinnasto on esillä verkkosivustolla ja kutakin tavaraa ja palvelua koskevat hinnat esitetään myös kyseisen tavaran tai palvelun kuvauksessa. 

UrheiljanHyvinvointi pidättää oikeuden milloin tahansa muuttaa hinnastoa.

Asiakas voi maksaa verkkokaupassa ainoastaan käyttämällä Urheilijan Hyvinvoinnin kulloinkin hyväksymiä maksutapoja. Verkkokaupasta voi ainoastaan tilata tuotteen, jonka jälkeen saat sähköpostitse laskun, kun lasku on maksettu tilaus toimitetaan.


3. Tuotteiden ja palvelujen toimittaminen

Tuotteet pyritään toimittamaan aina mahdollisimman nopeasti, ja joka tapauksessa viimeistään 7 päivän kuluttua tuotteen tilaamisesta. Valmennus on voimassa aina 3 kuukauden jaksoissa. Kun asiakas sitoutuu valmennukseen, hän sitoutuu 3 kk valmennusmaksuun, jos ei peru valmennusta 14 vuorokauden kuluessa. 


4. Peruuttamisoikeus

Asiakkaalla on kuluttajana oikeus peruuttaa verkkokaupasta ostamansa tuotteet kuluttajansuojalain mukaisesti 14 päivän kuluessa tavaroiden ja palveluiden vastaanottamisesta ilmoittamalla tästä urheilijanhyvinvointi@gmail.com. 

Palvelusopimuksia koskeva peruuttamisoikeus ei koske vapaa-ajanpalvelua, joka on sovittu tietyksi ajankohdaksi. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi koulutus- tai urheilutapahtumat.


5. Lakisääteinen virhevastuu

Jos tilaamasi tuote on virheellinen vastaanottaessasi sen, tavaraa koskee kuluttajansuojalain (38/1978) mukainen lakisääteinen virhevastuu. Tavaran katsotaan lähtökohtaisesti olleen virheellinen vastaanottaessasi sen, jos virhe ilmenee kuuden kuukauden sisällä vastaanottamisesta. Asiakkaan on vedottava virheeseen viimeistään kahden kuukauden kuluessa virheen havaitsemisesta. Muussa tapauksessa asiakas menettää oikeutensa vedota tavaran virheeseen. Tuotevirhe korjataan tai vaihdetaan. 

6. Ylivoimainen este

Jos Urheiljan Hyvinvointi ei pysty täyttämään näissä ehdoissa mainittuja velvollisuuksiaan ylivoimaisen esteen vuoksi, FITFARM ei ole vastuussa viivästyksistä tai muusta aiheutuneesta haitasta tai vahingosta. Ylivoimaisena esteenä pidetään muun muassa yleisiä työtaistelutoimenpiteitä, sotatoimia, luonnonmullistuksia sekä ongelmia tietoliikenneyhteyksissä.

7. Sopimuksen siirtäminen

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää hankkimaansa valmennuspalveluun liittyviä oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kolmansille osapuolille.

8. Lainsäädöntö ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin Yleisiin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset. Kuluttajansuojalaissa (38/1978) tarkoitetulla kuluttajalla on oikeus nostaa kanne kuluttajan Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kuluttajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

Kuluttaja-asiakkaalla on aina myös oikeus viedä riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, asiakkaan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan tästä. Asiakas voi tehdä valituksen myös suoraan verkossa käyttämällä EU-komission verkkovälitteistä riidanratkaisupalvelua.

9. Yleisehtojen muutokset

Urheilijan Hyvinvointi varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa tai päivittää näitä Yleisiä ehtoja. Kulloinkin voimassa olevat Yleiset ehdot ovat saatavilla Verkkosivustolla. Jatkamalla Verkkokaupan käyttöä Yleisten ehtojen päivityksen jälkeen, asiakkaan katsotaan hyväksyneen kulloinkin päivitetyt Yleiset ehdot. Nämä Yleiset ehdot päivitettiin viimeksi 5.2.2022.